x Pop-in Başlık Pop-in Alt Başlık Sitemizden çıkmadan önce size özel fırsatlara göz atmak ister misiniz? Fırsatları Gör x
sadsad x
asdasd
Üyelik ve Kullanım Şartları
1. Taraflar ve sözleşmenin konusu

a)
Markatatlar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Akkent Mah.32.Cadde Eliptika Sitesi B Blok No.49 BB Yenişehir/MERSİN adresinde mukim AFM Bitkisel Hayvansal Ürünler İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş (Bundan böyle "AFM ” olarak anılacaktır).

b) Markatatlar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

İşbu Sözleşme’nin konusu AFM’nin sahip olduğu internet sitesi www.markatatlar.com websitesinde sunduğu hizmetlerden üyenin yararlanmasına ilişkin  şartların belirlenmesi için akdedilmiştir.

2. Tanımlar

Gizlilik Çerez (Cookie) Politikası : Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve web sitesi üzerinden, Gizlilik ve Çerez Politikası linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası : Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AFM tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere AFM'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel politikasını düzenleyen ve websitesi üzerinden, Kişisel Verileri Korunması Politikası linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası : Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet : Üyeler'in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AFM tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Üye : AFM ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Satıcı AFM tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Ziyaretçi : Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üyelik Sözleşmesi’nin amacı üyenin AFM’nin sahip olduğu internet sitesi www.markatatlar.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.1. Üye, Markatatlar.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, AFM’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2. Üye , Markatatlar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.3. Üye, Markatatlar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye , Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak amacıyla ve  Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünü bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olarak kullanma amacı ve benzeri durumlarda kullanması halinde doğacak tüm zararlardan kullanıcı sorumludur. 

3.4. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.5. Markatatlar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin AFM  ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. AFM’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Üye, Markatatlar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden AFM'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Ayrıca  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AFM  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AFM’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.8. AFM tarafından Markatatlar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.8. AFM , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Markatatlar.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, AFM 'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.9. AFM kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yasal mevzuat çerçevesinde üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. AFM, üyenin Markatatlar.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.10. Markatatlar.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli tüm tedbirler  alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, AFM’nin  web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.11. AFM ’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında AFM  tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye  hesabım sekmesindeki bildirim tercihlerinde aksini bildirmediği ya da bildirim tercihini değiştirmediği sürece AFM ‘nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.12. AFM yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.13. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

4.1. AFM , Üye'nin websitesinde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AFM , bu kapsamda Üye'nin daha kaliteli hizmet alabilmesi için www.markatatlar.com internet sitesine kendi rızası ile giriş yaptığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@markatatlar.com ya da websitesi’nde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

4.2. Üye tarafından websitesinde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla AFM ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na , gizlilik - Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve AFM’yi sorumlu  tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini AFM’nin müşteri çağrı merkezine ve veya  e posta adresine  iletebilir.

5. Fikri mülkiyet hakları

www.markatatlar.com markası ve logosu, websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AFM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari sunum şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı AFM'nin mülkiyetindedir. Üye,  AFM'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını AFMnin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltarak çalışmalar yapamaz. Bu maddenin ihlali halinde Üye, AFM'nin  tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. Sözleşme değişikliği

AFM ,tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ancak işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7. Mücbir sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya AFM'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") AFM'nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AFM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. Sözleşmenin Feshi

8.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

8.2. AFM , Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi  halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

9. İhtilafların Halli ve delil sözleşmesi

9.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda AFM'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile AFM'nin veri tabanında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10. Yürürlük

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.